Mükemmellik Politikamız

Burak Rent a Car olarak tüm paydaşlarımızın desteği ile bu güne kadar sürdürmüş olduğumuz profesyonel ve başarılı çalışmalarımızı “Mükemmellik Yaklaşımı” ile geliştirmek ve bu sonuçların gelecekte de sürdürülebilirliğini sağlamak için;

Hizmet standartlarımızı sürekli iyileştirir, bu kapsamda süreçlerimizi etkinlik ve verimlilik ilkesi ile yönetiriz.

Süreçlerimizi, teknolojik gelişimler ile optimize ederek yenileşimi destekleriz.

Kurumsal risklerimizi periyodik olarak ele alır, önceliklendirir ve gerekli önlem ve kontrolleri uygularız.

Çalışanlarımıza bilgi, beceri, eğitim ve değişim yönünde liderlik ederek, sürekli gelişimini hedefleriz.

Ekip çalışması ve yenilikçiliği esas alarak çalışanlarımızı tanır, takdir eder ve ödüllendiririz.

Sosyal sorumluluk ilkesi ile hareket ederek tüm paydaşlarımıza örnek oluruz.

Hizmetlerimiz kapsamında iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek etkenleri önceden tespit etmek ve ortadan kaldırmak için iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde risklerimizi güvence altına alırız.

Faaliyetlerimiz nedeni ile havaya, suya ve toprağa oluşabilecek çevresel etkileri dikkate alır, çevre kirliliği etkenlerini değerlendirir ve en aza indirecek önlemleri alırız.

Bilgi varlığı yaklaşımı ile hareket ederek bu kapsamdaki riski yönetir, ihlal olaylarını en aza indirgeyerek bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini güvence altına alırız.

Müşterilerimizin geri bildirimlerini adillik, tarafsızlık ve gizlilik ilkesi ile değerlendiririz ve memnuniyeti arttırmaya yönelik çözümler sunarız.

Varlıklarımızı ve kaynaklarımızı, yaşam çevrim sürelerini arttırarak, etkin ve verimli bir şekilde kullanırız.

Bu çerçevede etik ve temel değerlerimizle uyumlu olmayı, faaliyetlerimize yönelik standart ve yasal mevzuatlara uygun hizmet sunmayı taahhüt ederiz.

İLETİŞİM FORMU

Detaylı bilgi için formu doldurabilirsiniz. En kısa sürede dönüş sağlanacaktır.